Kumpulan Syair Untuk Paud Dan Tk

Rating: 99% 8485


KESAN KAEDAH INKUIRI KOPERATIF BERBANTUKAN MULTIMEDIA KE ...

0 kesan kaedah inkuiri koperatif berbantukan multimedia ke atas prestasi kemahiran proses sains bersepadu, pemikiran saintifik dan sikap dalam sains

Download - Wed, 25 Mar 2015 05:03:00 GMT

PENGGUNAAN STRATEGI PEMBELAJARAN KEMAHIRAN BERTUTUR BAHASA ...

140 Penggunaan strategi amat penting, lebih-lebih lagi dalam pembelajaran bahasa kerana ia merupakan alat untuk penglibatan kendiri yang aktif seperti yang ditegaskan ...

Download - Fri, 27 Mar 2015 20:17:00 GMT

PENGGUNAAN TEKNIK PENTAKSIRAN FORMATIF DALAM SUBJEK BAHASA ...

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan dijalankan dengan kaedah kajian kes. Ia dipilih berdasarkan kepada keinginan untuk memahami dengan mendalam (Yin,

Download - Sun, 29 Mar 2015 12:43:00 GMT

KEHADIRAN BARAT DAN KESANNYA TERHADAP KESUSASTERAAN MELAYU

Kehadiran Barat Dan Kesannya Tehadap Kesusasteraan Melayu petikan di bawah:-... memang merupakan satu kecenderungan yang nyata tampak ada pada para orientalis

Download - Sun, 29 Mar 2015 15:49:00 GMT

Page 1