Artikel Tentang Motivasi

Rating: 98% 1145


Ciri Iklim Sekolah Berkesan: Implikasinya Terhadap ...

Ciri Iklim Sekolah BerkesanJurnal Pendidikan 31 (2006) 3 - 19 3 Ciri Iklim Sekolah Berkesan: Implikasinya Terhadap Motivasi Pembelajaran AHMAD ZABIDI ABDUL RAZAK

Download - Wed, 25 Mar 2015 21:45:00 GMT

Faktor Di Antara Motivasi Intrinsik Dan Ekstrinsik Ke Atas ...

Faktor Di Antara Motivasi Intrinsik Dan Ekstrinsik Ke Atas Penglibatan Para Pelajar Terhadap Aktiviti Pendidikan Luar-Satu Kajian Kes Mohad Anizu Mohd Noor & Siti ...

Download - Wed, 25 Mar 2015 15:26:00 GMT

HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI ...

JURNAL KESEHATAN SURYA MEDIKA YOGYAKARTA http://www.skripsistikes.wordpress.com HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI DENGAN PERILAKU SEKSUAL BERISIKO

Download - Mon, 23 Mar 2015 17:44:00 GMT

JuKu

JuKu: Jurnal Kurikulum & Pengajaran Asia Pasifik - Januari 2014, Bil. 2 Isu 1 6 juku.um.edu.my JuKu Analisis Hubungan Antara Sikap Dengan Pencapaian Matematik Tambahan

Download - Mon, 23 Mar 2015 19:53:00 GMT

APLIKASI ERGONOMIK DALAM SISTEM KERJA UNTUK KESEJAHTERAAN ...

aplikasi ergonomik dalam sistem kerja untuk kesejahteraan motivasi pekerja menggunakan terminal paparan visual oleh shaliza azreen binti mustafa

Download - Sun, 22 Mar 2015 08:05:00 GMT

Bab 5 - Home - JABATAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN IPG KAMPUS PERLIS

Bab 5 Teori Pembelajaran serta Kesannya dalam Reka bentuk Aplikasi Multimedia Pendidikan Apabila membincangkan mengenai peranan reka bentuk instruksi dalam

Download - Sat, 06 Sep 2014 01:07:00 GMT

KAEDAH DAN TEKNIK PENGAJARAN TILAWAH AL-QURAN

1 KAEDAH PENGAJARAN TILAWAH DAN HAFAZAN AL-QURAN Oleh : Mohd Zainul Arifien bin Mohd Jaid (Fakulti Pendidikan UKM) Pendahuluan Kepentingan al-Quran al-Karim dalam ...

Download - Wed, 25 Mar 2015 20:33:00 GMT

STRATEGI PEMBELAJARAN AKTIF SECARA KOLABORATIF ATAS TALIAN ...

JuKu: Jurnal Kurikulum & Pengajaran Asia Pasifik - Julai 2013, Bil. 1 Isu 3 34 juku.um.edu.my JuKu STRATEGI PEMBELAJARAN AKTIF SECARA KOLABORATIF ATAS TALIAN

Download - Wed, 25 Mar 2015 20:26:00 GMT

Pengaruh Kepimpinan Pentadbir Sekolah Terhadap ...

1 Pengaruh Kepimpinan Pentadbir Sekolah Terhadap Pembelajaran Pelajar : Peranan Efikasi Kolektif Guru Sebagai Mediator Oleh Prof Madya Dr. Abdul Ghani Kanesan bin ...

Download - Wed, 25 Mar 2015 10:54:00 GMT

Keluarga sihat melahirkan komuniti sejahtera: Satu ulasan

GEOGRAFIA OnlineTM Malaysia Journal of Society and Space 8 issue 5 (51 - 63) Themed Issue: Masyarakat, Ruang dan Alam Sekitar (MATRA

Download - Fri, 27 Mar 2015 08:57:00 GMT

STRATEGI PENGAJARAN PEMBELAJARAN KOPERATIF DALAM TAJUK ...

strategi pengajaran pembelajaran koperatif dalam tajuk rekabentuk dan penghasilan projek (matapelajaran kemahiran hidup) mimi mohaffyza binti mohamad

Download - Fri, 27 Mar 2015 01:04:00 GMT

PERMASALAHAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU ...

5 2. Meninjau masalah pendekatan, kaedah, teknik dan bahan bantu mengajar yang digunakan oleh guru yang mengajarkan Bahasa Melayu dalam kalangan murid-murid Cina,

Download - Mon, 23 Mar 2015 17:37:00 GMT

PELAKSANAAN KOMUNIKASI KEPEMIMPINAN DALAM ORGANISASI ...

3 menyeluruh tentang proses amalan komunikasi kepemimpinan dalam organisasi pengamal pengurusan kualiti yang telah memperoleh anugerah persijilan MS ISO 9001

Download - Sun, 22 Mar 2015 04:02:00 GMT

Mohd Hasani Dali & Mohamad Johdi Salleh (2009 ...

Mohd Hasani Dali & Mohamad Johdi Salleh (2009). ‘Pengurusan Bilik Darjah’. Dalam Noraini Idis dan Shuki Osman, Pengajaran dan Pembalajaran: Teori dan Praktis.

Download - Mon, 23 Mar 2015 22:59:00 GMT

PENGURUSAN KONFLIK DI TEMPAT KERJA - Laman Web Rasmi USM ...

Program Mentor USM 2007 2 Objektif Objektif sesi ini adalah untuk mendedahkan peserta kepada: Konsep asas tentang konflik di tempat kerja Peranan Mentor dalam ...

Download - Sun, 22 Mar 2015 22:39:00 GMT

Page 1