Download Buku Teori Model Interaktif

Rating: 99% 6072


Pembangunan Modul Multimedia Interaktif Menggunakan ...

Pembangunan Modul Multimedia Interaktif Menggunakan Pendekatan Pembelajaran Berasaskan Senario Bagi Tajuk Pembangunan Perisian Multimedia Berasaskan Cd-Rom.

Download - Tue, 14 Apr 2015 07:52:00 GMT

Pembangunan Laman Web Pembelajaran Matapelajaran Matematik ...

Pembangunan Laman Web Pembelajaran Matapelajaran Matematik KBSM Bertajuk Pecahan Bagi Tingkatan Satu Norasykin binti Zaid & Elina Binti Awab

Download - Mon, 13 Apr 2015 10:31:00 GMT

BAB II KAJIAN TEORI A. Tinjauan Tentang Media Pembelajaran ...

11 BAB II KAJIAN TEORI A. Tinjauan Tentang Media Pembelajaran 1. Pengertian Media Pembelajaran Kata media berasal dari bahasa latin medius yang secara harfiah

Download - Thu, 16 Apr 2015 12:22:00 GMT

Menggunakan Animasi di dalam Instruksi Khas untuk Kanak ...

Jurnal Teknologi Pendidikan Malaysia Jilid 1, Nombor 2, Jun 2011 32 tiga warna asas (mera Rajah 3 Skrin animasi untuk pengenalan konsep pendaraban

Download - Wed, 15 Apr 2015 06:18:00 GMT

STRATEGI PEMBELAJARAN AKTIF SECARA KOLABORATIF ATAS TALIAN ...

JuKu: Jurnal Kurikulum & Pengajaran Asia Pasifik - Julai 2013, Bil. 1 Isu 3 34 juku.um.edu.my JuKu STRATEGI PEMBELAJARAN AKTIF SECARA KOLABORATIF ATAS TALIAN

Download - Mon, 13 Apr 2015 08:08:00 GMT

Page 1