Fungsi Dokumen

Rating: 98% 2600


BEBERAPA FUNGSI/FITUR MMICROSOFT WORD 2007

Bahan 1. Pemanfaatan header, footer, footnote, endnote 2 Pelatihan Microsoft Office – BTSI – Maret 2010 O ya… teman-teman pada header dan footer yang paling ...

Download - Sat, 28 Mar 2015 16:05:00 GMT

MODUL PENGURUSAN REKOD PERIBADI SUBMODUL PERISYTIHARAN HARTA

human resource management information system buku kerja hrmis modul pengurusan rekod peribadi submodul perisytiharan harta bahagian pengurusan maklumat

Download - Sat, 28 Mar 2015 03:12:00 GMT

PROSEDUR IMPOR - e-Sailings.com - Indonesia's leading ...

Feature PROSEDUR IMPOR Bila sebuah Perusahaan ingin mendapatkan fasilitas, misalnya : SK Bintek / Master List, maka perusahaan tersebut terlebih dahulu harus ...

Download - Wed, 25 Mar 2015 02:54:00 GMT

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR - e-dokumen Kementerian Agama ...

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) DAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (Tjipto Atmoko) Abstrak Standar Operasional Prosedur adalah pedoman atau acuan untuk ...

Download - Thu, 26 Mar 2015 23:24:00 GMT

: Pembantu Operasi - Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran ...

Skop dan Fungsi Bidang Tugas: Secara amnya, skop dan fungsi Pembantu Operasi adalah merangkumi aspek tugas-tugas operasi am, penyampaian surat/dokumen/saman ...

Download - Fri, 27 Mar 2015 18:01:00 GMT

Ruj.: JKM(S) 100-2/l/2/(63) PEIABAT SETIAUSAHA KERAJAAN ...

6 'LAMPIRAN C' FUNGSI DAN TANGGUNGJAWAB PEGAWAI KESELAMATAN JABATAN Walaupun Ketua Jabatan bertanggungjawab sepenuhnya mengenai keselamatan dalam

Download - Wed, 25 Mar 2015 10:54:00 GMT

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2003 ...

undang-undang republik indonesia nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia,

Download - Thu, 26 Mar 2015 08:36:00 GMT

PENENTUAN BIDANG PEKERJAAN PADA DOKUMEN PENGADAAN BARANG ...

penentuan bidang pekerjaan pada dokumen pengadaan barang jasa pemerintah berdasarkan klasifikasi baku lapangan usaha indonesia (kbli) oleh: fatimah

Download - Thu, 26 Mar 2015 21:29:00 GMT

MODUL 1 PENGERTIAN ADMINISTRASI

6 MODUL 1 PENGERTIAN ADMINISTRASI Standar Kompetensi Taruna mengetahui lingkup administrasi untuk mencapai kompetensi di bidang administrasi. Taruna mengetahui dan ...

Download - Sun, 29 Mar 2015 04:08:00 GMT

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA P E L A Y A R A N DENGAN ...

www.legalitas.org w w w . l e g a l i t a s . o r g Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Download - Sun, 29 Mar 2015 05:41:00 GMT

DASAR KESELAMATAN PENGURUSAN MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (ICT)

DASAR KESELAMATAN ICT KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN MALAYSIA Versi 3.0 2009 Muka Surat v 070202 070203 070204 Hak Capaian

Download - Sun, 29 Mar 2015 02:21:00 GMT

JPA(S)(HMS)146/45/1 Klt.6(24) Siri No. 499 KERAJAAN ...

perubahan tersebut hendaklah dikemukakan kepada pengesah rekod yang telah dilantik oleh Ketua Jabatan. Salinan dokumen sokongan yang wajib dihantar adalah sijil ...

Download - Sat, 28 Mar 2015 11:19:00 GMT

PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 19 TAHUN 2013

1 jpa.bpo(s)324/1/7-15 jld. 19 (51) no. siri: kerajaan malaysia pekeliling perkhidmatan bilangan 19 tahun 2013 . skim perkhidmatan pembantu operasi dan pembantu ...

Download - Thu, 26 Mar 2015 00:30:00 GMT

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2008 ...

4 Pasal 8 (1) Kecuali diperjanjikan lain, waktu pengiriman suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik ditentukan pada saat Informasi Elektronik dan ...

Download - Thu, 26 Mar 2015 10:31:00 GMT

UNDANG-UNDANG NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1997 ...

undang-undang negara republik indonesia nomor 8 tahun 1997 tentang dokumen perusahaan dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia,

Download - Sat, 28 Mar 2015 04:31:00 GMT

Page 1