Guru Sebagai Pembimbing

Rating: 96% 1448


Tugas dan Tanggungjawab Guru Pembimbing dari Perspektif ...

13 Tugas dan Tanggungjawab Guru Pembimbing dari Perspektif Guru Pelatih Ahmad Zamri bin Khairani, Nordin bin Ab. Razak & Mohammad Zohir bin Ahmad@Shaari

Download - Tue, 24 Mar 2015 23:33:00 GMT

EDU 3108 ASAS KEPEMIMPINAN DAN PERKEMBANGAN PROFESIONAL GURU

Pembimbing • Guru bukan sahaja memainkan peranan untuk menyampaikan maklumat dan kemahiran mata pelajaran kepada murid. Malah untuk melaksanakan tugasnya dengan ...

Download - Mon, 23 Mar 2015 19:38:00 GMT

Kertas Kerja Kursus Pembimbing Rakan Sebaya (PRS)

Kertas Kerja Kursus Pembimbing Rakan Sebaya (PRS) SMK XXXXX PENGENALAN Khidmat pelajar bantu pelajar merupakan satu khidmat sokongan yang penting dalam Perkhidmatan

Download - Thu, 26 Mar 2015 23:10:00 GMT

PERSEPSI GURU TERHADAP PROFESION PERGURUAN MASA KINI

PERSEPSI GURU TERHADAP PROFESION PERGURUAN MASA KINI Abdul Rahin Bin Hamdan Ahmad Johari Bin Hj Sihes Jamaluddin Bin Ramli Rosliza Binti Hamzah Fakulti Pendidikan

Download - Mon, 23 Mar 2015 05:55:00 GMT

KOMUNITI PEMBELAJARAN PROFESIONAL - Institut Pendidikan ...

Bimbingan Rakan Sebaya Guru atau Pembimbing Instruksi (Peer Coaching/ Instructional Coaches) Secara sistematik memerhatikan pengajaran guru lain dengan

Download - Tue, 24 Mar 2015 03:02:00 GMT

Komitmen Guru-Guru Terhadap Pengurusan Kokurikulum Di ...

Komitmen Guru-Guru Terhadap Pengurusan Kokurikulum Di Sekolah-Sekolah Kebangsaan Negeri Johor Mohamad Najib Bin Abdul Ghafar & Jamaliah Bt Jalaludin

Download - Sat, 28 Mar 2015 02:36:00 GMT

MELAYU: KAJIAN KES DI SEBUAH SEKOLAH RENDAH DI DAERAH ...

Jurnal IPBA / Jilid 3 : Bilangan 2 28 pengajaran bahasa Melayu iaitu membolehkan murid-murid mendengar, bertutur, membaca dan menulis. Oleh itu, guru bahasa Melayu ...

Download - Fri, 27 Mar 2015 16:49:00 GMT

38.10.Penyesuaian Jabatan Fungsional Guru

3 Pasal 1 Penyesuaian jabatan fungsional guru adalah penyesuaian jabatan fungsional bagi guru yang memiliki jabatan fungsional guru berdasarkan Keputusan Menteri ...

Download - Sat, 28 Mar 2015 08:20:00 GMT

SIKAP GURU TERHADAP PENDIDIKAN INKLUSI DITINJAU DARI ...

SIKAP GURU TERHADAP PENDIDIKAN INKLUSI DITINJAU DARI FAKTOR PEMBENTUK SIKAP guru ketersediaan fasilitas dalam kelas dapat menjadi salah satu penunjang kelas inklusi

Download - Sat, 21 Mar 2015 14:33:00 GMT

FAKTOR-FAKTOR KELEMAHAN PELAJAR DALAM MATA PELAJARAN ...

FAKTOR-FAKTOR KELEMAHAN PELAJAR DALAM MATA PELAJARAN MATEMATIK DI PERINGKAT SEKOLAH RENDAH HABIBAH BINTI SUID Laporan Projek Ini Dikemukakan Sebagai

Download - Mon, 23 Mar 2015 17:37:00 GMT

PENGURUSAN BILIK DARJAH - :: Amaljaya.com :: Making Money ...

Guru Sebagai Pengurus Bilik Darjah •Guru memainkan peranan sbg pengurus •Mengurus rutin bilik darjah, MM menjalankan tugas ikut jadual bertugas

Download - Sat, 21 Mar 2015 22:25:00 GMT

PERTANDINGAN INOVASI PENDIDIKAN - IPG Kampus Dato' Razali ...

MODEL FULERN (FUN IN LEARNING) IDRUL HISHAM BIN ISMAIL JABATAN ILMU PENDIDIKAN Model “FULERN” ini sebagai panduan kepada guru atau pensyarah untuk

Download - Fri, 27 Mar 2015 04:10:00 GMT

05 NOVEMBER 2012 (ISNIN)

senarai semak akhir tahun 2012 1 senarai semak pengurusan sekolah akhir sesi persekolahan 2012 sekolah menengah kebangsaan kulai besar nama guru : _____

Download - Wed, 25 Mar 2015 05:31:00 GMT

Manual Kokurikulum - SMK PUTRAJAYA PRESINT 14(1) - Usaha ...

4 c. Menteri hendaklah melantik seorang Pendaftar Sekolah dan Guru bagi setiap Negeri, dan boleh melantik apa ­ap a bilangan Penolong Pendaftar ...

Download - Tue, 24 Mar 2015 05:18:00 GMT

Kesan Penggunaan Model Konstruktivisme Lima Fasa Needham ...

Subadrah Nair dan Malar a/p Muthiah PENGENALAN Sejarah sebagai asas ilmu kemanusiaan dan kemasyarakatan telah lama diajar di sekolah-sekolah di Malaysia.

Download - Wed, 25 Mar 2015 18:17:00 GMT

Page 1