Jurnal Profesional Guru

Rating: 99% 6028


RUJUKAN - Universiti Teknologi Malaysia

82 Pendidikan Jemaah Nazir Sekolah. Avery, G.C. (2004) Understanding Leadership: Paradigms and Cases. London: Sage. Azizi Yahya, Shahrin Hashim, Jamaluddin Ramli ...

Download - Thu, 16 Apr 2015 05:55:00 GMT

PROFESIONALIME DIRI GURU ABSTRAK

Jurnal IPBA / Jilid 3 : Bilangan 2 102 AMALAN REFLEKTIF KE ARAH PENINGKATAN PROFESIONALIME DIRI GURU Boon Pong Ying Jabatan Ilmu Pendidikan ABSTRAK

Download - Sun, 19 Apr 2015 10:02:00 GMT

AMALAN KOMUNITI PEMBELAJARAN PROFESIONAL: PERSPEKTIF ...

JuKu: Jurnal Kurikulum & Pengajaran Asia Pasifik - Julai 2013, Bil. 1 Isu 3 10 juku.um.edu.my JuKu AMALAN KOMUNITI PEMBELAJARAN PROFESIONAL: PERSPEKTIF PEMIMPIN

Download - Sat, 18 Apr 2015 17:42:00 GMT

Pembudayaan Sains dan Teknologi: Kesan Pendidikan dan ...

40 Jurnal Pendidikan 27 JADUAL 2. Persepsi guru/pengajar terhadap kurikulum sains dan teknologi Bil. Kenyataan Peratus 1. Kurikulum sains dapat memberi pengetahuan ...

Download - Thu, 16 Apr 2015 04:51:00 GMT

Syarat, Pertimbangan dan Persetujuan Kenaikan Jabatan ...

PERSYATAN PENGANGKATAN SEBAGAI GURU BESAR: I. Persyaratan untuk menduduki jabatan akademik profesor harus memiliki kualifikasi akademik doktor.

Download - Sat, 18 Apr 2015 18:17:00 GMT

Tahap Kesediaan Penggunaan ICT dalam Pengajaran dan ...

Tahap Kesediaan Guru Menggunakan ICT dalam Pengajaran 29 Jemaah Nazir dan Bahagian Sekolah, KPM. Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif

Download - Thu, 16 Apr 2015 19:46:00 GMT

AMALAN PEMBELAJARAN DALAM KALANGAN GURU SEKOLAH ...

JuKu: Jurnal Kurikulum & Pengajaran Asia Pasifik - April 2013, Bil. 1 Isu 2 52 juku.um.edu.my JuKu AMALAN PEMBELAJARAN DALAM KALANGAN GURU SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI

Download - Thu, 16 Apr 2015 12:58:00 GMT

CABARAN GURU PROGRAM LINUS DALAM PENGAJARAN DAN ...

37 Masalah Pendidikan, 34, 2011 CABARAN GURU PROGRAM LINUS DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA Abdul Jalil Othman Normarini Norzan Ghazali Darusalam

Download - Mon, 20 Apr 2015 18:15:00 GMT

INSTITUT PENDIDIKAN GURU 2012

panduan pelaksanaan kerja kursus institut pendidikan guru 2012 jun 2012 3

Download - Thu, 11 Sep 2014 06:38:00 GMT

GARIS PANDUAN INTERNSHIP - Institut Pendidikan Guru Kampus ...

no. rujukan: garis panduan internship program ijazah sarjana muda perguruan kpm institut pendidikan guru kementerian pelajaran malaysia (berkuatkuasa mulai jun 2010 )

Download - Mon, 20 Apr 2015 06:48:00 GMT

a - Muka Dalam

Prinsip Perakaunan KBSM TAJUK 4 : JURNAL SEBAGAI BUKU CATATAN PERTAMA 4.1 Fungsi Dan Jenis Jurnal (d) Perekodan urus niaga dalam jurnal daripada:

Download - Thu, 16 Apr 2015 08:47:00 GMT

AMALAN PENGURUSAN RISIKO SUKAN PENSYARAH INSTITUT ...

3 3 diperoleh daripada pensyarah, setiausaha sukan dan guru besar sependapat menyatakan “Setakat dan sehingga hari ini belum ada model pengurusan risiko yang khusus ...

Download - Mon, 20 Apr 2015 23:23:00 GMT

Teknologi Mudah Alih Dalam Pembelajaran Kolaboratif

Organisasi Lain Teknologi Mudah Alih Dalam Pembelajaran Kolaboratif Rossyahida Abd Rahman1, Prof. Madya Dr. Mohamad Hisyam Mohd Hashim2 12Fakulti Pendidikan Teknikal ...

Download - Thu, 16 Apr 2015 16:47:00 GMT

Page 1