Karangan Tentang Guru

Rating: 96% 8872


KEBOLEHPERCAYAAN PEMERIKSAAN KARANGAN SECARA HOLISTIK ...

Banyak guru yang menganggap Bahasa Melayu merupakan suatu mengajarkan tugas yang mudah. Kajian Seman (2005) menunjukkan semua guru yang menjadi

Download - Sat, 25 Apr 2015 14:49:00 GMT

Karangan Terbaru 111297

CONTOH KARANGAN Karangan Jenis Bergambar Karangan Bergambar Tunggal • Karangan yang hendak ditulis itu hendaklah berpandukan gambar yang tel ah disediakan.

Download - Wed, 22 Apr 2015 07:36:00 GMT

Pengajaran Kemahiran Menulis Karangan Bahasa Melayu di ...

Pengajaran Kemahiran Menulis Karangan Bahasa Melayu di Sekolah Menengah: Saw Penilaian Kualilatif Dalam pemerhatian kelas tersebut, penyelidik

Download - Sat, 25 Apr 2015 13:37:00 GMT

PERSEPSI GURU TERHADAP PENGGUNAAN KARTUN DALAM ...

Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu 129 Malay Language Education Journal (MyLEJ) PERSEPSI GURU TERHADAP PENGGUNAAN KARTUN DALAM TRANSFORMASI

Download - Sat, 25 Apr 2015 21:58:00 GMT

PENGUASAAN PENULISAN KARANGAN BAHASA MELAYU DARI ...

1 PENGUASAAN PENULISAN KARANGAN BAHASA MELAYU DARI PERSPEKTIF KOMUNIKATIF Nor Asiah binti Ismail IPG Kampus Tengku Ampuan Afzan asiisma@yahoo.com.my

Download - Sat, 06 Sep 2014 14:29:00 GMT

PENGEMBANGAN STRATEGI PEMBELAJARAN MENULIS

5 Permasalahan keempat, “keseluruhan siswa dalam karangannya menggunakan ejaan yang kurang baik, padahal karangan yang baik harus memperhatikan ejaan yang

Download - Thu, 23 Apr 2015 20:20:00 GMT

PENGGUNAAN PENANDA WACANA BAHASA ARAB DALAM TEKS KARANGAN ...

penggunaan penanda wacana bahasa arab dalam teks karangan pelajar stam mohd islah bin mohd yusof disertasi ini diserahkan untuk memenuhi keperluan bagi

Download - Thu, 23 Apr 2015 14:37:00 GMT

Prosiding Seminar Penyelidikan Tindakan tahun 2005

Latihan tersebut menunjukkan murid berkenaan masih lemah mengemukakan isi-isi penting yang berkaitan dengan tajuk karangan. Oleh sebab kekurangan isi, murid-murid ini ...

Download - Fri, 24 Apr 2015 05:53:00 GMT

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA ANALISIS KESALAHAN TATABAHASA ...

universiti putra malaysia analisis kesalahan tatabahasa bahasa melayu di kalangan pelajar sekolah menengah agama atas muhammed salehudin bin aman

Download - Sat, 25 Apr 2015 10:24:00 GMT

PENGGUNAAN PETA MINDA DAN KATA TANYA DALAM MENINGKATKAN ...

Koleksi Artikel Penyelidikan Tindakan PISMP Bahasa Melayu amb. Januari 2009, Seminar Penyelidikan Tindakan IPG KBL Tahun 2012, ms 1-14. Seminar Penyelidikan Tindakan ...

Download - Fri, 24 Apr 2015 21:52:00 GMT

1 Institusi Pengajian Tinggi Awam - About IIUM Repository ...

1 Analisis Kesalahan Tatabahasa Bahasa Melayu dalam Karangan Pelajar Asing di Sebuah Institusi Pengajian Tinggi Awam Oleh: Siti Baidura binti Kasiran

Download - Sat, 25 Apr 2015 08:29:00 GMT

MELAYU: KAJIAN KES DI SEBUAH SEKOLAH RENDAH DI DAERAH ...

Jurnal IPBA / Jilid 3 : Bilangan 2 28 pengajaran bahasa Melayu iaitu membolehkan murid-murid mendengar, bertutur, membaca dan menulis. Oleh itu, guru bahasa Melayu ...

Download - Fri, 24 Apr 2015 16:23:00 GMT

PSLE Foundation Malay - Yayasan MENDAKI

PSLE FOUNDATION MALAY Lungsuri lelaman www.mendaki.org.sg untuk melihat video Matematik PSLE online dan contoh kertas peperiksaan ini. BAHASA MELAYU ASAS

Download - Sun, 26 Apr 2015 02:37:00 GMT

hsp bm peralihan - cikgurosmazura

kementerian pendidikan malaysia huraian sukatan pelajaran kurikulum bersepadu sekolah menengah kelas peralihan bahasa melayu pusat perkembangan kurikulum

Download - Thu, 23 Apr 2015 07:13:00 GMT

PENGGUNAAN STRATEGI PEMBELAJARAN BAHASA UNTUK MENGUASAI ...

2 ZAMRI MAHAMOD & MOHAMED AMIN EMBI menyedari bahawa pemilihan strategi belajar yang berkesan terletak di tangan pelajar sendiri. Guru-guru yang mempelbagai strategi ...

Download - Sun, 26 Apr 2015 01:54:00 GMT

Page 1