Komitmen Guru Profesional

Rating: 97% 2547


Pendidikan Alam Sekitar di Sekolah: Komitmen Guru

Pendidikan Lestari DP. Jilid 7, Bil. 2/2007 74 Pendidikan Alam Sekitar di Sekolah: Komitmen Guru Mohammad Zohir Ahmad zohir@usm.my Nordin Abdul Razak

Download - Thu, 26 Mar 2015 13:15:00 GMT

EDU 3108 ASAS KEPEMIMPINAN DAN PERKEMBANGAN PROFESIONAL GURU

EDU 3108 ASAS KEPEMIMPINAN DAN PERKEMBANGAN PROFESIONAL GURU Nordin Tahir JIP, IPG Kampus Ipoh

Download - Sat, 28 Mar 2015 12:30:00 GMT

Abstrak : Kata kunci: Amalan Komuniti Pembelajaran Profesional

1 AMALAN-AMALAN KOMUNITI PEMBELAJARAN PROFESIONAL KE ARAH KEBERKESANAN SEKOLAH Sujirah Binti Ibrahim Dr.Zuraidah Binti Abdullah Abstrak : Kajian ini adalah ...

Download - Sun, 29 Mar 2015 12:50:00 GMT

Tugas dan Tanggungjawab Guru Pembimbing dari Perspektif ...

13 Tugas dan Tanggungjawab Guru Pembimbing dari Perspektif Guru Pelatih Ahmad Zamri bin Khairani, Nordin bin Ab. Razak & Mohammad Zohir bin Ahmad@Shaari

Download - Mon, 30 Mar 2015 07:13:00 GMT

oleh ZULKAFLI BIN KAMARUDDIN - Welcome to Repository@USM ...

PENGLIBATAN GURU DALAM MEMBUAT KEPUTUSAN, SOKONGAN ORGANISASI DAN KOMITMEN KERJA oleh ZULKAFLI BIN KAMARUDDIN Tesis yang diserahkan untuk memenuhi keperluan bagi

Download - Wed, 25 Mar 2015 13:31:00 GMT

RUJUKAN - Welcome to Universiti Teknologi Malaysia ...

82 Pendidikan Jemaah Nazir Sekolah. Avery, G.C. (2004) Understanding Leadership: Paradigms and Cases. London: Sage. Azizi Yahya, Shahrin Hashim, Jamaluddin Ramli ...

Download - Fri, 27 Mar 2015 05:58:00 GMT

KOMUNITI PEMBELAJARAN PROFESIONAL - Institut Pendidikan ...

KOMUNITI PEMBELAJARAN PROFESIONAL 1.0 PENGENALAN 1.1 LATAR BELAKANG Pendidikan memainkan peranan yang penting dalam pertumbuhan ekonomi

Download - Sun, 29 Mar 2015 14:31:00 GMT

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

undang-undang republik indonesia nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang : a.

Download - Mon, 30 Mar 2015 17:07:00 GMT

Pembangunan Profesionalisme Guru Ke Arah Pendidikan ...

2 1.0 Pengenalan Pembangunan profesionalisme guru di sekolah merupakan agenda utama dalam usaha penambahbaikan sekolah ke arah pendidikan berkualiti.

Download - Wed, 25 Mar 2015 08:59:00 GMT

AMALAN PEMBELAJARAN DALAM KALANGAN GURU SEKOLAH ...

JuKu: Jurnal Kurikulum & Pengajaran Asia Pasifik - April 2013, Bil. 1 Isu 2 52 juku.um.edu.my JuKu AMALAN PEMBELAJARAN DALAM KALANGAN GURU SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI

Download - Sun, 29 Mar 2015 18:41:00 GMT

PROFESIONALIME DIRI GURU ABSTRAK

Jurnal IPBA / Jilid 3 : Bilangan 2 102 AMALAN REFLEKTIF KE ARAH PENINGKATAN PROFESIONALIME DIRI GURU Boon Pong Ying Jabatan Ilmu Pendidikan ABSTRAK

Download - Thu, 26 Mar 2015 15:46:00 GMT

Tajuk: awam kita dengan mendapatkan sokongan Persatuan Ibu ...

1 Tajuk: “Kita sentiasa melibatkan masyarakat dalam pengendalian sekolah awam kita dengan mendapatkan sokongan Persatuan Ibu Bapa dan Guru selain badan bukan ...

Download - Mon, 30 Mar 2015 02:41:00 GMT

GARIS PANDUAN PROGRAM KESIHATAN UNTUK GURU PELATIH

1. PENGENALAN Guru memainkan peranan penting untuk melahirkan murid dan masyarakat sekolah yang sihat dan produktif ke arah pencapaian wawasan negara selaras dengan

Download - Sun, 29 Mar 2015 05:27:00 GMT

Ciri Iklim Sekolah Berkesan: Implikasinya Terhadap ...

Ciri Iklim Sekolah Berkesan 7 Pengetua mengamalkan komunikasi terbuka di dalam pergaulan dengan guru dan pelajar. Sikap pengetua yang mudah bergaul akan memudahkan ...

Download - Tue, 31 Mar 2015 06:00:00 GMT

Disposisi Guru Berkesan: Personaliti dan Kemahiran Komunikasi

Disposisi Guru Berkesan: Personaliti dan Kemahiran Komunikasi 39 CIRI-CIRI PERSONALITI SEORANG GURU BERKESAN Guru berkesan ialah pendidik yang baik dan dapat

Download - Mon, 30 Mar 2015 19:52:00 GMT

Page 1