Kumpulan Ayat Motivasi Dalam Al Quran

Rating: 95% 737


TAJUK KERTAS PROJEK DARI TAHUN 2005 - 2010 - Darul Quran

3 55. Judi: Pentafsiran Dan Huraian Menurut Ayat 90 Surah al-Ma‟idah 56. Hikmah Penghayatan Akhlak Islam: Suatu Kajian Berdasarkan Ayat 12 Surah Al-Hujurat

Download - Mon, 27 Apr 2015 11:55:00 GMT

KAJIAN MENINGKATKAN KEMAHIRAN ASAS MEMBACA TEKS ARAB ...

237 Qiraah. Lima kumpulan ini dijadikan sebagai kumpulan rawatan bagi lima orang guru bahasa yang terlibat dalam kajian ini. Bilangan sampel pelajar seramai 44 orang ...

Download - Mon, 27 Apr 2015 13:06:00 GMT

PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA ARAB: SATU TINJAUAN ...

279 3) Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan. 4) Menulis dalam pelbagai tema dan bentuk penulisan serta memahami kandungannya. 5) Menguasai kemahiran menulis ...

Download - Fri, 24 Apr 2015 09:21:00 GMT

PELAKSANAAN KOMUNIKASI KEPEMIMPINAN DALAM ORGANISASI ...

3 menyeluruh tentang proses amalan komunikasi kepemimpinan dalam organisasi pengamal pengurusan kualiti yang telah memperoleh anugerah persijilan MS ISO 9001

Download - Mon, 27 Apr 2015 15:01:00 GMT

Page 1