Kumpulan Jurnal Sdm

Rating: 97% 2262


Using Computer-Animated Instruction to Enhance Chemistry ...

Jurnal Pendidikan Malaysia 37(2)(2012): 21-27 Using Computer-Animated Instruction to Enhance Chemistry Conceptual Understanding of Diploma Pharmacy Students

Download - Mon, 20 Apr 2015 21:21:00 GMT

Jurnal PENYELIDIKAN PENDIDIKAN

Jilid 7 Disember 2005 Jurnal PENYELIDIKAN PENDIDIKAN Diterbitkan oleh Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan

Download - Sun, 19 Apr 2015 23:38:00 GMT

Masalah Penulisan Naratif di Kalangan Pelajar Sekolah Menengah

6 Jurnal Pendidikan 27 TUJUAN KAJIAN Tujuan kajian ini adalah untuk mengenal pasti masalah penulisan naratif di kalangan pelajar sekolah menengah yang berpencapaian ...

Download - Mon, 20 Apr 2015 19:12:00 GMT

BENTUK KERTAS SOALAN

Prinsip Perakaunan 2 5 Kupasan Mutu Jawapan SPM 2010 Butiran salah dalam Jurnal Am Calon kumpulan ini hanya merekodkan sebahagian kecil urus niaga.

Download - Mon, 20 Apr 2015 05:36:00 GMT

jurnal

jurnal SOCIAL WELFARE JOURNAL KEBAJIKAN MASYARAKAT Vol. 37 Jun 2011 JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT MALAYSIA Aras 6, 9-18, No.55 Persiaran Perdana, Presint 4,

Download - Thu, 23 Apr 2015 05:54:00 GMT

PERSEPSI PELAJAR SEKOLAH RENDAH TERHADAP PEMAKANAN ...

Di dalam kumpulan makanan ini, kita perlu mempelbagaikan sebanyak yang mungkin dalam pengambilan makanan harian kita sebagai langkah ke arah diet yang sihat ...

Download - Thu, 23 Apr 2015 15:34:00 GMT

BORANG PERMOHONAN JAWATAN KOSONG (KUMPULAN PENGURUSAN DAN ...

1 universiti malaysia perlis borang permohonan jawatan kosong (kumpulan pengurusan dan profesional) a ...

Download - Tue, 21 Apr 2015 06:47:00 GMT

PROGRAM PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH DI SEKOLAH RENDAH DI ...

Program Pendidikan Pencegahan Dadah Di Sekolah Rendah Di Malaysia Chan Yuen Fook, Abdul Halim Mohd. Hussin, Gurnam Kaur Sidhu, Nazeera Ahmed Bazari & Rozilah Abdul Aziz

Download - Mon, 20 Apr 2015 02:52:00 GMT

SATU TINJAUAN: KEPENTINGAN MUZIK SEBAGAI MATA PELAJARAN ...

SATU TINJAUAN: KEPENTINGAN MUZIK SEBAGAI MATA PELAJARAN WAJIB DALAM KURIKULUM PENDIDIKAN GURU oleh Chai Sheau Ming Roseline Liu Chong Pek Lin

Download - Thu, 23 Apr 2015 14:58:00 GMT

Perkaitan Antara Hubungan Kekeluargaan, Pengaruh Rakan ...

Perkaitan Antara Hubungan Kekeluargaan, Pengaruh Rakan Sebaya dan Kecerdasan Emosi Dengan Tingkah Laku Delinkuen Pelajar Sekolah Bestari Di Daerah Pontian

Download - Thu, 23 Apr 2015 22:08:00 GMT

Kumpulan Soal APK Indonesia CPA Exam Diterbitkan oleh ...

16. Keempat pernyataan di bawah ini berkaitan dengan aset tetap, namun satu di antaranya adalahpernyataan yangsalah.Pernyataan manakah yangdimaksud?

Download - Thu, 23 Apr 2015 05:11:00 GMT

pendudukan jepun di tanah melayu , 1941-1945 - Portal Jurnal

PENDUDUKAN JEPUN DI TANAH MELAYU, 1941-1945: SATU MENGENAI BIBLIOGRAFI ini hanya tertumpu kepada peranan Keretapi Tanah Melayu semasa Perang Dunia Kedua

Download - Sun, 19 Apr 2015 22:41:00 GMT

TAJUK KERTAS PROJEK DARI TAHUN 2005 - 2010 - Darul Quran

1 TAJUK KERTAS PROJEK DARI TAHUN 2005 - 2010 BIL TAHUN 2005 1. Muzik dan Hiburan: Kajian Menurut Perspektif Islam 2. Zikrullah : Peranan Dan Implikasinya ...

Download - Sun, 19 Apr 2015 23:38:00 GMT

PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Dua hal penting dalam artikel ilmiah adalah bentuk dan isi artikel. Bentuk artikel . berhubungan dengan gaya penulisan yang bersifat khas pada masing-masing jurnal ...

Download - Mon, 20 Apr 2015 18:44:00 GMT

HADITH MASYHUR DALAM MASYARAKAT MELAYU: TAKHRIJ DAN ANALISIS

Jurnal Usuluddin, Bil 29 [2009] 119-146 120 of Hadith. This research is hopefully will come out with the collection of invalid Hadith that had been spreaded to the

Download - Mon, 20 Apr 2015 09:18:00 GMT

Page 1