Kumpulan Kata Sinonim Bahasa Indonesia

Rating: 98% 1463


KAJIAN MENINGKATKAN KEMAHIRAN ASAS MEMBACA TEKS ARAB ...

237 Qiraah. Lima kumpulan ini dijadikan sebagai kumpulan rawatan bagi lima orang guru bahasa yang terlibat dalam kajian ini. Bilangan sampel pelajar seramai 44 orang ...

Download - Sun, 19 Apr 2015 20:04:00 GMT

studentsrepo.um.edu.my

BAB 1. PENDAHULUAN. 1.1. Latar Belakang Kajian. Pengenalan. Pantun sebagai salah Satu genre asli kesusasteraan Melayu menjadi wahana bagi pengucapan di dalam pelbagai ...

Download - Mon, 20 Apr 2015 02:59:00 GMT

Page 1