Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Dasar 2008 Kursus Pembina

Rating: 95% 6736


KAEDAH PENGAJARAN BERASASKAN LAMAN WEB TERHADAP PELAJAR ...

Keterangan: Persidangan Kebangsaan Pendidikan Sains dan Teknologi 2009, 26-27 Oktober 2009, UTHM KAEDAH PENGAJARAN BERASASKAN LAMAN WEB TERHADAP PELAJAR

Download - Wed, 15 Apr 2015 17:24:00 GMT

Pembangunan Instrumen Kemahiran Generik Pelajar Berasaskan ...

Jurnal Pendidikan Malaysia 35(2)(2010): 43-50 Pembangunan Instrumen Kemahiran Generik Pelajar Berasaskan Penilaian Pensyarah dengan Menggunakan Model Pengukuran Rasch ...

Download - Thu, 16 Apr 2015 20:36:00 GMT

01 Kandungan 24NOV07 - eSIS - Sumber Maklumat PPPT

KANDUNGAN 2 Senarai Carta Carta 1: Enrolmen Pelajar Politeknik, 2007 Carta 2: Struktur Organisasi JPPKK Ibu Pejabat Carta 3: Unjuran Keperluan Staf Akademik, 2006 ...

Download - Thu, 16 Apr 2015 08:04:00 GMT

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA ...

peraturan kepala kepolisian negara republik indonesia nomor 24 tahun 2007 tentang sistem manajemen pengamanan organisasi, perusahaan dan/atau

Download - Mon, 13 Apr 2015 18:16:00 GMT

Page 1