Panduan Ptk

Rating: 99% 6776


SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 19 TAHUN 2008

PTK adalah merupakan satu daripada komponen dalam Sistem Saraan Malaysia yang diperkenalkan mulai 1 November 2002. Tujuan PTK adalah untuk menggalakkan

Download - Mon, 30 Mar 2015 06:01:00 GMT

SUKATAN PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN (PTK) PEMBANTU AM ...

sukatan penilaian tahap kecekapan untuk perkhidmatan jawatan : pembantu am pejabat (pap) gred : n1 tahap kecekapan : tk1 1. tujuan penilaian

Download - Sun, 29 Mar 2015 11:32:00 GMT

SUKATAN PEPERIKSAAN TAHAP KECEKAPAN 1

• Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam: i. PKPA 1/92 – Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Bagi Perkhidmatan Awam ii. Surat Kemajuan Pekeliling ...

Download - Sun, 29 Mar 2015 01:52:00 GMT

SUKATAN PEGAWAI PEMBANGUNAN MASYARAKAT S27TK1

Sukatan Penilaian Tahap Kecekapan (PTK) Penolong Pegawai Pembangunan Masyarakat S27TK1 ...

Download - Sat, 28 Mar 2015 03:26:00 GMT

KERAJAAN SERI PADUKA BAGINDA - Jabatan Pendaftar USM

Lampiran B3 PANDUAN PENGGREDAN SEMULA JAWATAN SELARAS DENGAN PELAKSANAAN SISTEM SARAAN MALAYSIA TUJUAN 1. Tujuan panduan ini adalah untuk menjelaskan kaedah ...

Download - Wed, 01 Apr 2015 07:25:00 GMT

Garis Panduan Kenaikan Pangkat Staf Akademik Universiti ...

Garis Panduan Kenaikan Pangkat Staf Akademik Universiti Malaysia Pahang SYARAT, PROSEDUR, PROSES, KRITERIA, DAN KAEDAH PERMARKAHAN BAGI URUSAN KENAIKAN

Download - Sat, 28 Mar 2015 18:50:00 GMT

SUKATAN PTK - Jabatan Akauntan Negara Malaysia

1 SUKATAN PTK - PEMANDU KANDUNGAN DAN KAEDAH PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN UNTUK PERKHIDMATAN PEMANDU DESKRIPSI TUGAS PEMANDU Berperanan dan bertanggungjawab untuk ...

Download - Mon, 30 Mar 2015 11:23:00 GMT

PELAKSANAAN SISTEM SARAAN MALAYSIA BAGI ANGGOTA ...

SENARAI LAMPIRAN Bil. Perkara Muka Surat LAMPIRAN A A1 Panduan Pelaksanaan Peperiksaan Dan Kursus Penilaian Tahap Kecekapan 1/21 A2 Panduan Pelaksanaan Sistem ...

Download - Sun, 29 Mar 2015 20:50:00 GMT

Urusan Tuntutan Peperiksaan

2. 3. URI-ISAN TUNTUTAN PEPERIKSAAN TUJUAN Buku Panduan Urusan Tuntutan Peperiksaan disediakan untuk rujukan pegawai. LATAR BELAKANG Tuntutan Peperiksaan yang ...

Download - Sat, 28 Mar 2015 21:06:00 GMT

STANDARD KOMPETENSI GURU MALAYSIA

42 5 terpandu. Mujurlah akhirnya, PTK ini telah dimansuhkan berikutan penyemakan semula skim gaji yang sedia ada. Apabila menyentuh tentang tahap kompetensi guru-guru ...

Download - Tue, 31 Mar 2015 15:40:00 GMT

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BERTUGAS ATAU BERKURSUS DI ...

1 . kementerian pelajaran malaysia . panduan pelaksanaan kemudahan . cuti tanpa gaji bagi pegawai yang mengikut pasangan bertugas atau berkursus di dalam atau di luar ...

Download - Tue, 31 Mar 2015 05:03:00 GMT

Bajet Berasaskan Outcome - Portal Rasmi Kementerian ...

Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PB 1.1/2013 M.S. 5/14 iii. Program-program kementerian sejajar ...

Download - Sun, 22 Mar 2015 14:10:00 GMT

DASAR LATIHAN SUMBER MANUSIA SEKTOR AWAM

2 PANDUAN PENGGUNAAN LOG LATIHAN 1. KAEDAH MEREKOD KEHADIRAN Setiap pegawai perlu peka dan bertanggungjawab secara peribadi untuk mencatatkan kehadiran program ...

Download - Mon, 30 Mar 2015 04:00:00 GMT

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB MASALAH DISIPLIN DI SEKOLAH

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB MASALAH DISIPLIN DI SEKOLAH Azizi Bin Yahaya & Rohaya Binti Ahmad Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia Abstrak

Download - Wed, 01 Apr 2015 16:50:00 GMT

Taklimat Pelaksanaan Penilaian Bersepadu Pegawai ...

“PTK digantikan dengan penilaian baru yang lebih memfokus kepada elemen pembangunan kompetensi berasaskan gred dan jawatan serta mengambil kira

Download - Mon, 30 Mar 2015 01:01:00 GMT

Page 1