Pembukaan Acara Islam

Rating: 96% 5432


SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 4 TAHUN 2013 ...

4 PENGECUALIAN 9. Bagi perolehan penganjuran majlis/acara rasmi Kerajaan dan jamuan keraian rasmi Kerajaan, Agensi diberi pengecualian untuk perkara-perkara berikut:

Download - Fri, 24 Apr 2015 10:54:00 GMT

PliPengecualian Di dDaripada TtTatacara PlhPerolehan

PK 7/2013 KERAJAAN MALAYSIA PliPengecualian Di dDaripada TtTatacara PlhPerolehan PERBENDAHARAAN MALAYSIAPERBENDAHARAAN MALAYSIA

Download - Mon, 27 Apr 2015 16:41:00 GMT

Page 1