Peranan Seorang Guru Sebagai Pemimpin

Rating: 98% 4666


PERSEPSI GURU TERHADAP PROFESION PERGURUAN MASA KINI

Jadual 1: Peratus Dan Min Respons Aspek Kerjaya Sebagai Seorang Guru Item Pernyataan Kekerapan & Peratus (N=100) SS S TP TS STS Min 1 Profesion perguruan merupakan

Download - Sun, 29 Mar 2015 03:25:00 GMT

PERANAN PEMIMPIN DALAM MENYEDIAKAN PENDIDIKAN ABAD KE-21 ...

PENGENALAN Dalam menjadikan Malaysia sebuah negara maju menjelang tahun 2020, bidang pendidikan telah dikenal pasti sebagai salah satu faktor penentu kejayaan ...

Download - Sun, 22 Mar 2015 23:14:00 GMT

Pendekatan Terkini Kepimpinan Karismatik dalam Pengurusan ...

Longman Dictionary of Contemporary English pula memberikan maksud Karisma sebagai satu kuasa peribadi atau daya tarikan yang kuat yang membolehkan seseorang itu ...

Download - Thu, 26 Mar 2015 08:43:00 GMT

PENGUPAYAAN KEPEMIMPINAN GURU DI SEKOLAH - Faculty of ...

boleh menjadi pakar rujuk yang sentiasa menjadi sumber profesionalisme dalam kalangan guru-guru di sekolah. Kemahiran yang ada juga dapat membantu pengajarannya untuk ...

Download - Sat, 28 Mar 2015 18:21:00 GMT

Isu-isu semasa kepimpinan dalam pendidikan

pada peringkat kebangsaan kerana tanggungjawab mengatasinya jatuh di bahu pemimpin ataupun ketua sesebuah institusi pendidikan. Salahuddin Ayub (2006) telah ...

Download - Sun, 29 Mar 2015 16:32:00 GMT

JURNAL KEPIMPINAN PENDIDIKAN |

Oktober 2014, Bil. 1, Isu 3 1 http://e-journal.um.edu.my/publish/JuPiDi/ JURNAL KEPIMPINAN PENDIDIKAN | KOMPETENSI EMOSI PEMANGKIN KEBERKESANAN AMALAN KEPIMPINAN GURU

Download - Sat, 28 Mar 2015 22:31:00 GMT

Disposisi Guru Berkesan: Personaliti dan Kemahiran Komunikasi

Disposisi Guru Berkesan: Personaliti dan Kemahiran Komunikasi 41 mudah, pendek, jelas dan ringkas supaya pelajar cepat memahami berbanding dengan perkataan atau ayat yang

Download - Mon, 30 Mar 2015 19:52:00 GMT

Kaitan Antara Kepimpinan Kerja Berpasukan Pengetua Dengan ...

Mohamed Najib Abdul Ghafar & Tay Siok Beng / Journal of Educational Management 92 ii. Penilaian Tahap Kepimpinan Individu Pemimpin Pasukan Menurut Shamsuddin (2002 ...

Download - Sun, 29 Mar 2015 22:16:00 GMT

IMPAK TINGKAH LAKU KEPIMPINAN TRANSAKSI DAN TRANSFORMASI ...

1 IMPAK TINGKAH LAKU KEPIMPINAN TRANSAKSI DAN TRANSFORMASI PENGETUA KE ATAS TINGKAH LAKU KERJA GURU-GURU Oleh Ishak bin Mad Shah Mastura Bte Mahfar

Download - Thu, 26 Mar 2015 09:26:00 GMT

ISI KANDUNGAN

Pemakanan atau diet seimbang merupakan perkara utama di dalam penjagaan kesihatan tubuh badan anda. Demi mencapai diet seimbang seseorang itu

Download - Sun, 29 Mar 2015 01:16:00 GMT

Abstrak : Kata kunci: Amalan Komuniti Pembelajaran Profesional

3 Smith, Wilson & Corbett (2009), pula menyatakan bahawa KPP merupakan platform untuk berforum yang bertujuan untuk perkembangan pembelajaran guru, iaitu apabila guru

Download - Sun, 29 Mar 2015 12:50:00 GMT

TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN PROSES PEMBENTUKAN MASYARAKAT ...

Stewart dan D'Angelo (1988), pula menyatakan bahawa proses komunikasi atau hubungan manusia melibatkan perpindahan maklumat, mempunyai suasana (dipengaruhi oleh faktor

Download - Sun, 29 Mar 2015 17:51:00 GMT

Peranan Wanita dalam Pasaran Kerja Fleksibel di Malaysia ...

Prosiding Persidangan Kebangsaan Ekonomi Malaysia Ke VI 2011 87 pasaran kerja yang berjenis ...

Download - Mon, 30 Mar 2015 03:52:00 GMT

Amalan Sekolah Cemerlang Di Sekolah Berasrama Penuh Dan ...

The Online Journal of Islamic Education June 2013, Vol. 1 Issue 2 33 | o j i e . u m . e d u . m y SEKOLAH CEMERLANG

Download - Fri, 27 Mar 2015 20:52:00 GMT

SINOPSIS - IPG Kampus Darulaman - Learning Management ...

18 Unit ini mengandungi lima tajuk: 4.1: Pengenalan 4.2: Peranan Islam Dalam Pembinaan Tamadun Malaysia 4.3:Teori Kedatangan Islam Ke Alam Melayu

Download - Sat, 28 Mar 2015 17:38:00 GMT

Page 1