Psikologi Guru

Rating: 100% 3868


PSIKOLOGI A. Pengertian Dan Ruang Lingkup Psikologi ...

2. Psikologi klinis dan penyuluhan atau konseling (clinical psychology and counseling) Merupakan salah satu bidang psikologi terapan yang berperan

Download - Wed, 15 Apr 2015 17:45:00 GMT

kepemimpinan - Direktori File UPI

1 KEPEMIMPINAN 1. Definisi Kepemimpinan Kepemimpinan dapat diartikan sebagai proses mempengaruhi dan mengarahkan para pegawai dalam melakukan pekerjaan yang telah ...

Download - Sat, 11 Apr 2015 11:31:00 GMT

KOMUNITI REMAJA & PERMASALAHAN SOSIAL: PERANAN GURU ...

1 KOMUNITI REMAJA & PERMASALAHAN SOSIAL: PERANAN GURU SEBAGAI PENOLONG BANTU DI SEKOLAH. Oleh Mohamed Sharif b. Mustaffa, PhD Zainudin b. Hassan

Download - Tue, 14 Apr 2015 05:15:00 GMT

PERSEPSI GURU TERHADAP PROFESION PERGURUAN MASA KINI

PERSEPSI GURU TERHADAP PROFESION PERGURUAN MASA KINI Abdul Rahin Bin Hamdan Ahmad Johari Bin Hj Sihes Jamaluddin Bin Ramli Rosliza Binti Hamzah Fakulti Pendidikan

Download - Tue, 14 Apr 2015 17:11:00 GMT

Hubungan Guru-Pelajar dan Kaitannya dengan Komitmen ...

Jurnal Pendidikan Malaysia 35(2)(2010): 61-69 Hubungan Guru-Pelajar dan Kaitannya dengan Komitmen Belajar Pelajar: Adakah Guru Berkualiti Menghasilkan Perbezaan

Download - Thu, 16 Apr 2015 07:43:00 GMT

PENDIDIKAN GURU DI MALAYSIA: PERKEMBANGAN DAN PERUBAHAN ...

pendidikan guru di malaysia: perkembangan dan perubahan kurikulum ilmu pendidikan di maktab perguruan, tahun 1957 hingga 1986 oleh wan harun bin w. yaacob

Download - Mon, 13 Apr 2015 02:31:00 GMT

INDONESIA TENTANG STANDAR KUALIFIKASI AKADEMIK

B. STANDAR KOMPETENSI GURU Standar kompetensi guru ini dikembangkan secara utuh dari empat kompetensi utama, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan

Download - Thu, 16 Apr 2015 19:03:00 GMT

Halangan-Halangan Kepada Usaha Memupuk Kreativiti

Prosiding SKIKS 08 94 kebolehan untuk merancang pembelajaran sendiri para pelajarnya. Penekanan terhadap aspek personaliti pula bermaksud guru mempromosikan ciri-ciri ...

Download - Sat, 18 Apr 2015 22:28:00 GMT

PEMBENTUKAN PERSONALITI REMAJA

PEMBENTUKAN PERSONALITI REMAJA Prof. Madya Dr. Azizi Hj. Yahaya Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Johor Pengenalan Mengikut Allport personaliti ialah ...

Download - Thu, 16 Apr 2015 17:37:00 GMT

TAHAP PENGURUSAN KONFLIK DALAM KALANGAN GURU BESAR-GURU ...

TAHAP PENGURUSAN KONFLIK DALAM KALANGAN GURU BESAR-GURU BESAR DAN GURU-GURU DI SEKOLAH RENDAH Dr Mohammed Sani Ibrahim Dr Mohd Izham Mohd Hamzah

Download - Thu, 16 Apr 2015 19:46:00 GMT

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Peperiksaan Diploma ...

No. Kod : PN 2051 (R) 6 SULIT 9. Guru perlu membuat perancangan dalam pelaksanaan aktiviti kokurikulum. Tugas guru ini adalah berkaitan dengan rutin

Download - Tue, 14 Apr 2015 14:47:00 GMT

Disposisi Guru Berkesan: Personaliti dan Kemahiran Komunikasi

Disposisi Guru Berkesan: Personaliti dan Kemahiran Komunikasi 39 CIRI-CIRI PERSONALITI SEORANG GURU BERKESAN Guru berkesan ialah pendidik yang baik dan dapat

Download - Wed, 15 Apr 2015 13:56:00 GMT

SENARAI KOD PROGRAM/ AKTIVITI KEMENTERIAN PENDIDIKAN ...

PERUNTUKAN BELANJA MENGURUS TAHUN 2014 KEMENTERIANPENDIDIKAN MALAYSIA SENARAI KOD PROGRAM, AKTIVITI DAN AKTIVITI KECIL Bahagian Akaun Page 1 of 26 Kementerian ...

Download - Mon, 13 Apr 2015 10:45:00 GMT

Konsep Falsafah Pendidikan - :: Amaljaya.com

•Lebih berminat kepada konsep-konsep selain daripada fakta (tidak seperti sains) •Memerlukan alasan yang rasional •Ahli psikologi mengkaji bagaimana manusia ...

Download - Tue, 14 Apr 2015 17:03:00 GMT

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM - www.Teo-Education.Com

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DASAR DAN PELAKSANAAN SISTEM PENDIDIKAN KEBANGSAAN1 oleh Datuk Dr. Syed Othman Alhabshi Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif

Download - Sun, 19 Apr 2015 08:08:00 GMT

Page 1