Taksonomi Tujuan Pembelajaran

Rating: 99% 5295


1-Taksonomi Bloom - Retno-ok-mima

TAKSONOMI BLOOM Apa dan Bagaimana Menggunakannya? Oleh : Retno Utari Widyaiswara Madya, Pusdiklat KNPK. PENDAHULUAN Pembuatan kurikulum yang terdiri

Download - Thu, 23 Apr 2015 16:46:00 GMT

PENILAIAN PETA MINDA BUZAN BERDASARKAN RUBRIK ANALITIK

Format penilaian berdasarkan enam aras Taksonomi Bloom ini adalah selari dengan pengajaran guru di sekolah di mana guru menyediakan hasil pembelajaran bagi rancangan

Download - Sat, 25 Apr 2015 15:53:00 GMT

KEPENTINGAN PETA MINDA SEBAGAI ALAT BERFIKIR

2.1.1 TUJUAN SOALAN DAN PENYOALAN Antara tujuan soalan dan penyoalan adalah seperti yang berikut: (i) Memperkembangkan proses berfikir secara kreatif dan kritis di ...

Download - Sat, 25 Apr 2015 09:19:00 GMT

ASPEK-ASPEK PENILAIAN (RANAH KOGNITIF, AFEKTIF, & PSIKOMOTOR)

aspek-aspek penilaian (ranah kognitif, afektif, & psikomotor) assesmen pembelajaran fisika jurdik fisika fpmipa upi

Download - Sat, 25 Apr 2015 22:05:00 GMT

DEPARTEMEN KESEHATAN RI - Pusdiklat Aparatur

Pedoman Penyusunan Kurikulum & Modul Pelatihan Berorientasi Pembelajaran PUSDIKLAT KESEHATAN DEPKES RI 7 B. TUJUAN Dihasilkannya pedoman penyusunan kurikulum dan

Download - Fri, 24 Apr 2015 14:21:00 GMT

MEDIA PEMBELAJARAN ANAK USIA DINI-PPG UPI

BAB I HAKIKAT MEDIA DALAM PEMBELAJARAN Pembelajaran merupakan suatu kegiatan melaksanakan kurikulum suatu lembaga pendidikan agar dapat mempengaruhi para ...

Download - Sat, 25 Apr 2015 22:05:00 GMT

KESAN KAEDAH INKUIRI KOPERATIF BERBANTUKAN MULTIMEDIA KE ...

iv Muka Surat 2.5.6 Taksonomi Lawson dan Teknik Penyoalan KPSB Dalam Kajian 67 2.6 Masalah Pengajaran dan Pembelajaran Sains 69 2.6.1 Keperluan Menguasai Kemahiran ...

Download - Wed, 22 Apr 2015 13:19:00 GMT

3.0 HUBUNGAN STRATEGI HEADCOUNT DALAM PEN GAJARAN DAN ...

45 3.0 HUBUNGAN STRATEGI HEADCOUNT DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SERTA PENGUJIAN 3.1 Pengajaran dan Pembelajaran Pengajaran dan pembelajaran (P&P) adalah ...

Download - Sat, 25 Apr 2015 15:03:00 GMT

GARIS PANDUAN Penulisan Program Akademik

BAB 1 PENDAHULUAN Garis panduan ini mencakupi penyediaan dokumen Program Akademik Baharu, Semakan Kurikulum, Penubuhan dan Penstrukturan Semula Fakulti/ Pusat/

Download - Sat, 25 Apr 2015 15:17:00 GMT

Pembinaan Soalan Dan Analisis Item - Dunia Melayu

©Mohamad Fauzi Yunus 1996 2 Pengenalan Dalam sistem pendidikan, penilaian atau pengujian amat penting kerana ia menilai proses pengajaran-pembelajaran.

Download - Sat, 25 Apr 2015 18:59:00 GMT

BAB II KAJIAN PUSTAKA A. Kajian Teori Hasil Belajar 1. Belajar

12 proses pembelajaran, sehingga pengertian dan pemahaman mengenai makna belajar menjadi lebih jelas dan terarah. Dari pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan ...

Download - Thu, 23 Apr 2015 18:12:00 GMT

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Di Malaysia, mata pelajaran Sejarah dalam Kurikulum Baru Sekolah Menengah (KBSM) adalah mata pelajaran teras yang wajib ...

Download - Sat, 25 Apr 2015 18:38:00 GMT

Tahap Pengetahuan Membina Item Aneka Pilihan Dalam ...

Tahap Pengetahuan Membina Item Aneka Pilihan Dalam Kalangan Guru Pelatih Teknik Dan Kejuruteraan (PTK), Fakulti Pendidikan, UTM, Skudai Baharin Bin Abu & Siti ...

Download - Fri, 24 Apr 2015 05:46:00 GMT

PENGETAHUAN PEDAGOGI ISI KANDUNGAN (PPIK) PENGAJARAN ...

225 PENGETAHUAN PEDAGOGI ISI KANDUNGAN (PPIK) PENGAJARAN BAHASA ARAB Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff Nurulhuda Hasan Mahat Afifi Fakulti Pendidikan,

Download - Sun, 26 Apr 2015 15:52:00 GMT

ITEM OBJEKTIF - :: Amaljaya.com

Nordin Tahir, IPIP Ujian Objektif Jenis Item Respons Bebas Item Memerlukan Jawapan Pendek Item Melengkapkan Ayat Item Perkaitan Jenis Item Respons Tetap

Download - Fri, 24 Apr 2015 19:00:00 GMT

Page 1