Teks Sambutan Ketua Pelaksana Ldks Sma

Rating: 99% 6187


PERHIMPUNAN BULANAN JABATAN PERKHIDMATAN AWAM OKTOBER 2009

Y. Bhg. Dato’-Dato’, Datin-Datin, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. TEMA . 7. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri semasa Perhimpunan Jabatan Perdana

Download - Fri, 24 Apr 2015 22:50:00 GMT

Page 1